Diensten


Van Leeuwenhoeklaan 134

4708BD Roosendaal


T: +31(0)6 150 38 796

E: davy@voesenekadvies.nl

Diensten


Bouwtechnische keuring

Bij het (ver)kopen van een woning wordt een bouwtechnische keuring aanbevolen. VVA verzorgt voor u een onafhankelijkekeuring, zodat er meer duidelijkheid is over de bouwtechnische staat van de woning. Tijdens de keuring wordt de technische staat van alle bouwdelen benoemd en getoetst met behulp van de NEN2767. Hierbij wordt met namen gelet op de gebreken. Deze komen terug in het rapport met de daarbij horende herstelkosten op korte- en lange termijn.


Voorbeeld rapportage

Projectbegeleiding

Bent u van plan om te gaan (ver)bouwen dan is het verstandig om een bouwkundige uw plannen te laten toetsen en het werk te laten begeleiden. VVA kan u alles vertellen over de mogelijkheden en de bijbehorende kosten. Zo komt u niet voor verrassingen te staan, zoals onvoorziene uitgaven of vertraging in de planning.

Meeloopkeuring

Kies voor een meeloopkeuring wanneer u geen rapport nodig heeft, maar wel wil weten hoe de staat van een woning is.

Een meeloopkeuring is een normale bouwtechnische aankoopkeuring. Alleen krijgt u geen rapport en vindt de keuring plaats tijdens de bezichtiging van het huis. Tijdens de bezichtiging van de woning geeft onze bouwkundig inspecteur u een duidelijke en heldere mondelinge toelichting op de bouwkundige onderdelen. Zo heeft u een goed overzicht van alle zichtbare tekortkomingen, gebreken en achterstallig onderhoud.

Oplevering nieuw- en verbouw

Als u een nieuwe of verbouwde op te leveren woning huurt/koopt, is het altijd verstandig om een onafhankelijke bouwkundige mee te nemen. Hij zorgt ervoor dat alle tekortkomingen of gebreken worden beschreven op het procesverbaal van oplevering en dat u kunt genieten van uw nieuwe woning. Dit voorkomt toekomstige discussies. Er wordt een rapport voor u gemaakt, zodat u kunt zien in welk vertrek welke tekortkomingen of gebreken zijn geconstateerd.


Voorbeeld rapportage

Meerjaren Onderhoudsplanning

Een onderhoudsplanning bevat een gedetailleerde opsomming van alle bouwdelen van het pand. Op basis van grondig onderzoek ter plaatsen worden alle bouwdelen beoordeeld en ingemeten. Naar aanleiding van deze gegevens worden alle kosten per bouwdeel inzichtelijk gemaakt en wanneer deze onderhoud nodig heeft de komende 21 jaar. Zo heeft u geen verrassingen de komende jaren.